2013 års världsvattendag börjar ta form
I december 2010 beslöt FN:s generalförsamling att utnämna år 2013 till FNs Internationella år för samarbete kring Vatten (Resolution A/RES/ 65/154). För att uppmärksamma denna deklaration, kommer 2013 års Världsvattendag,  den 22 mars 2013, också att tillägnas Samarbete kring Vatten.
Läs mer...

Svenska
Hydrologiska Rådet
Sök på webbplatsen
© Svenska Hydrologiska Rådet    •   info@shr.org   •   org.nr.8024224381
Hem Nyheter Om föreningen Bli medlem Kontakta SHR
Nyheter
Styrelsen för Svenska Hydrologiska Rådet, SHR


SHR Styrelse

SHR styrelse 2012

Ordförande:  Andrew Frampton, Stockholms universitet
Sekreterare: Lena Eriksson Bram, SMHI
Kassör: Peter Rogberg, Stockholms universitet
Ledamot: Jacob Levén, Sveriges Geologiska Undersökning
Ledamot: Birgitta Malm-Renöfält, Umeå universitet
Suppleant: Johan Kling

Revisor

Revisor: Lars Lundin, Sveriges Lantbruksuniversitet
Revisorssuppleant: Lena Maxe, Sveriges Geologiska Undersökning

Valberedning

Niclas Hjerdt, SMHI
Niclas Bockgård, Golder Associates AB