Hydrologidagarna

Hydrologidagarna är en årlig konferens som koordineras genom SHR och anordnas av en medlemsorganisation. Det är ett bra tillfälle för vattenorganisationer att få tidig kontakt med framtida medarbetare och få en överblick över vad som är högaktuellt inom forskningen samtidigt som man kan framföra sin sektors behov av forskning och utveckling.

This year, the hydrologidagarna (HD) will be held at SMHI in Norrköping (Folkborgsvägen 17) on December 7 from 9:00 to 16:00.
On the HD, experts will share their insights on water solutions considering the requirements for ecology, energy, drinking water, food and recreation.
With a changing water cycle, how can we find sustainable solutions for different needs?
The topic aligns with World Water Day earlier in the year and the new IAHS scientific decade HELPING.

The HD will include oral presentations and poster sessions (the final schedule will be announced around November 20).
For in-depth discussions, meeting new and old colleagues or leg stretchers, coffee and lunch breaks are planned.
Thus, the HD is an excellent opportunity to inform about ongoing projects, cooperation, or your organisation’s structures and missions.

In addition to the HD, an excursion at the outskirts of Norrköping is planned on December 8 (09:00-12:00) to mingle and hear, see, and touch water.
We will experience standard and new flow observation methods.

The event including coffee and lunch is free of charge to participants of member organizations.
Non-members are kindly ask to contribute with a small fee of 500 SEK to cover the coffee and lunch (per person to be paid before the event).
This is a perfect time for organizations to become members and contribute to excellent hydrology competence in Sweden, please see https://hydrologi.org/medlemmar/bli-medlem/

If you want to participate, please sign up no later than November 17 2023, at 17:00  using this googleForm https://forms.gle/q3FByHMyp5fphni18  (In case link doesn’t work direct please copy+paste)

We hope to see you and your colleagues on December 7, and look forward to inspiring talks and discussions.

Välkomna!

the SHR HD 2023-team

Tidigare hydrologidagarna
  • Hydrologidagarna 2022 arrangerardes den 7 december 2022 kommer Hydrologidagarna annordnas på plats på SLU Ultuna, mellan 9.00 och 16.00. Temat för i år är ”Sötvatten: från källa till hav”, och rymmer en rad av delteman så som ”hydrologi möter ekologi”, ”grundvatten”, ”mobilisering av toxiska ämnen”, ”markanvändning och påverkan på vattentransport och vattenkvalitet”, samt ”vatten och samhälle”. För mer info och länk till anmälan, se startsidan.
  • Hydrologidagarna 2021 arrangerades digitalt p.g.a. Covid-19. Det digitala eventet gick av stapeln den 6 oktober. Temat var ”Vattnets värde”.
  • Hydrologidatarna 2020 arrangerades digitalt p.g.a. Covid-19. Det digitala eventet gick av stapeln den 12 november. Temat var ”Vattenhantering i ett förändrat klimat”.
  • Hydrologidagarna 2019 arrangerades i sammanhang med Världsvattendagen 2019 den 22 mars på SIWI i Stockholm. Temat var: ”Vatten till Alla”. Dagen var ett samarrangemang mellan Amnesty international, Naturskyddsföreningen, SHR, Swedwatch, och SIWI.
  • Hydrologidagarna 2018 arrangerades den 22 mars i Stockholm, på temat  ”Naturbaserade vattentjänster”. Dagen var ett samarrangemang mellan KTH, Skogsstyrelsen, WWF, SHR och SIWI Swedish Water House.
  • Hydrologidagarna 2017 arrangerades den 16-17 mars på Geovetenskap Centrum i Göteborg. Som huvudtema var”Urban Hydrologi”.
  • Hydrologidagarna 2016 anordnades av SLU Uppsala i samarbete med Uppsala Vattencentrum och  Centrum för naturkatastrofslära. Temat var ”Hydrology affects habitats – now and in the future with excesses and deficits of water”.
  • Hydrologidagarna 2015 anordnades av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i Göteborg. Temat var kvantitativ status inom vattenförvaltningen.
  • Hydrologidagarna 2014 anordnades av hydrologigruppen på Stockholms universitet den 18 mars 2014 med temat Vatten och energi.
  • Hydrologidagarna 2013 gick av stapeln på SLU i Umeå den 19-20 mars 2013 under namnet Skogens vatten – från akademi till praktik.