Hydrologisk terminologi

Hydrologiska begrepp används inom många sektorer, verksamheter och organisationer. Av olika skäl används inte en gemensam terminologi för hydrologiska termer och olika begrepp har fått olika betydelse. SHR har därför tagit initivativet i 2014 till att börja skapa en gemensam terminologi för hydrologiska termer. Utgångspunkten för detta arbete är tidigare internationella arbeten, där en internationell hydrologisk ordbok finns för närvarande tillgänglig på 15 språk, dock inte svenska.

Öppna lexikonet i ett nytt fönster.