Bli medlem

SHR är en förening av organisationer.

För ansökan om medlemskap vänligen kontakta styrelsens ordförande. Aktuell adress och kontaktuppgifter finns på sidan Om SHR.

Från början var medlemmarna enbart universitets- och högskoleinstitutioner men idag representerar medlemmarna dessutom myndigheter och näringsliv. Varje medlemsorganisation utser en person som representant och en suppleant för denne.

Medlemsavgiften är för närvarande 9.000 kr för myndigheter/företag och 2.500 kr för universitetsinstitutioner.

Som medlem i SHR får/kan din organisation:

  • Rösträtt på föreningsmöten, speciellt årsmöte
  • Verka för att nå SHR:s mål
  • Delta/medverka vid Världsvattendagen
  • Följa vattenforskning genom Hydrologidagarna
  • Följa internationell vattenforskning genom SHR:s medlemskap i Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science (CUAHSI)
  • Får kontakt med vattenkunniga personer i andra organisationer
  • En gränsyta mellan forskare och personer som tillämpar vattenkunskap
  • Möjlighet att rekrytera/finna nya vattenmedarbetare, exjobbare, arbetsgivare och handledare för studenter
  • Möjlighet att hitta en bra arbetsgivare åt dina studenter
  • Möjlighet att påverka vattenforskningens inriktning