Om SHR

SHR — En organisation kring vattnets kretslopp

Svenska hydrologiska rådet SHR är en ideell förening som främjar hydrologisk forskning och utbildning och verkar för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer hela samhället till godo.

SHR har också som mål att verka för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många föreningar fokuserar på någon del av vattnets kretslopp eller funktion av vattnet men endast SHR är uttryckligen inriktad mot helhetssynen.

SHR finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och stöd från Svenska IHP och Svenska Unescorådet.

Styrelsen 2016
Ordförande: Andrew Frampton, Stockholms universitet
Sekreterare: Emil Vikberg , Sveriges geologiska undersökning SGU
Kassör: Arvid Bring, Stockholms universitet
Ledamot: Lina Polvi Sjöberg, Umeå universitet
Ledamot: Thomas Grabs, Uppsala universitet

Revisor
Revisor: Lars Lundin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Valberedning
Birgitta Malm Renöfält
Roger Herbert, Uppsala universitet

Kontaktadress
Svenska hydrologiska rådet
c/o Andrew Frampton
Stockholms universitet
Institutionen för naturgeografi
106 91 Stockholm

info @ hydrologi . org
Org. nr. 8024224381