Om SHR

SHR — En organisation kring vattnets kretslopp

Svenska hydrologiska rådet SHR är en ideell förening som främjar hydrologisk forskning och utbildning och verkar för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer hela samhället till godo.

SHR har också som mål att verka för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många föreningar fokuserar på någon del av vattnets kretslopp eller funktion av vattnet men endast SHR är uttryckligen inriktad mot helhetssynen.

SHR finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och stöd från Svenska IHP och Svenska Unescorådet.

Styrelsen 2017
Ordförande: Emil Vikberg , Sveriges geologiska undersökning SGU
Sekreterare: Heléne Bermell, Trafikverket
Kassör: Martyn Futter, Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet
Ledamot: Katarina Vem, Stockholm International Water Institute (SIWI)
Ledamot: Thomas Grabs, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Revisor
Revisor: Lars Lundin,  Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet

Valberedning
Birgitta Malm Renöfält, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet
Lina Polvi Sjöberg, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet

Kontaktadress
Svenska hydrologiska rådet
c/o Emil Vikberg
Avdelningen Mark och Grundvatten
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Box 670
751 28 Uppsala

info @ hydrologi . org
Org. nr. 8024224381