Om SHR

SHR — En organisation kring vattnets kretslopp

Svenska hydrologiska rådet SHR är en ideell förening som främjar hydrologisk forskning och utbildning och verkar för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer hela samhället till godo.

SHR har också som mål att verka för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många föreningar fokuserar på någon del av vattnets kretslopp eller funktion av vattnet men endast SHR är uttryckligen inriktad mot helhetssynen.

SHR finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter.

Styrelsen 2020
Ordförande: Lenka Kuglerová, Inst. för skogens ekologi& skötsel, SLU

Ledamot, kassör: Andrés Peralta Tapia, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet

Ledamot, ordinarie: Lena Eriksson Bram, SMHI  (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)

Ledamot, webansvarig: Karin Eklöf, Inst. för vatten och miljö, SLU

Ledamot, twitteransvarig: Benjamin Fischer, Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet

Suppleant (webansvarig): Thomas Grabs, Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet

Suppleant: Markus Giese, Inst. för geovetenskaper, Göteborgs Universitet

Revisor
Revisor: Lars Lundin,  Inst. för vatten och miljö, SLU
Revisorsuppleant: Birgitta malm-Renöfält, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet

Valberedning
Lina Polvi Sjöberg, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet
Emil Vikberg, SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)

Kontaktadress
Svenska hydrologiska rådet
c/o Lenka Kuglerová
Dep. of Forest Ecology and Management, SLU
Skogsmarksgränd 17, 907 36 Umeå

info @ hydrologi . org
Org. nr. 8024224381