Om SHR

SHR — En organisation kring vattnets kretslopp

Svenska hydrologiska rådet SHR är en ideell förening som främjar hydrologisk forskning och utbildning och verkar för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer hela samhället till godo.

SHR har också som mål att verka för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många föreningar fokuserar på någon del av vattnets kretslopp eller funktion av vattnet men endast SHR är uttryckligen inriktad mot helhetssynen.

SHR finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och stöd från Svenska IHP och Svenska Unescorådet.

Styrelsen 2018
Ledamot, kassör: Martyn Futter, Inst. för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet
Ledamot, sekreterare: Lenka Kuglerová, Inst. för skogens ekologi& skötsel, Sveriges Lantbruksuniversitet
Ledamot, ordinarie: Lotta Samuelson, Stockholm International Water Institute (SIWI)
Ledamot, suppleant: Nikolai Schaaf, Stockholm International Water Institute (SIWI)
Ledamot, webansvarig: Thomas Grabs, Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet
Ledamot, ordinarie: Roland Barthel, Inst. för för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Revisor
Revisor: Lars Lundin,  Inst. för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet

Valberedning
Birgitta Malm Renöfält, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet
Lina Polvi Sjöberg, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet

Kontaktadress
Svenska hydrologiska rådet
c/o Martyn Futter
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA

info @ hydrologi . org
Org. nr. 8024224381