Kategorier
Aktiviteter

Hydrologiskt lexikon

SHR genomför ett projekt för standardisering av hydrologisk terminologi. Första versionen av detta lexikon finns nu på vår sida under länken http://hydrologi.org/hyd_lex/