Hydrologisk terminologi

SHR genomför ett projekt för standardisering av hydrologisk terminologi.

Hydrologiska begrepp används inom många sektorer, verksamheter och organisationer. Av olika skäl används inte en gemensam terminologi för hydrologiska termer och olika begrepp har fått olika betydelse. SHR har därför tagit initivativet till att börja skapa en gemensam terminologi för hydrologiska termer. Utgångspunkten för detta arbete är tidigare internationella arbeten, där en internationell hydrologisk ordbok finns för närvarande tillgänglig på 15 språk, dock inte svenska. Målsättningen med det här projektet är att komplettera ordboken med svenska termer. Arbetet bedrivs med stöd från Svenska IHP-kommitén.

Öppna lexikonet i ett nytt fönster.