Hydrologidagarna

Hydrologidagarna är en årlig konferens som koordineras genom SHR och anordnas av en medlemsorganisation. Det är ett bra tillfälle för vattenorganisationer att få tidig kontakt med framtida medarbetare och få en överblick över vad som är högaktuellt inom forskningen samtidigt som man kan framföra sin sektors behov av forskning och utveckling.

Hydrologidagarna 2020

Den 23 april 2020 kommer Hydrologidagarna att äga rum i Sal Björken, SLU Umeå, mellan 9.00 och 15.30. Temat i år är ”Vattenhantering i ett förändrat klimat”.

Vänligen registera dig här innan den 15e April.

Tidigare hydrologidagarna
  • Hydrologidagarna 2019 arrangerades i sammanhang med Världsvattendagen 2019 den 22 mars på SIWI i Stockholm. Temat var: ”Vatten till Alla”. Dagen var ett samarrangemang mellan Amnesty international, Naturskyddsföreningen, SHR, Swedwatch, och SIWI.
  • Hydrologidagarna 2018 arrangerades den 22 mars i Stockholm, på temat  ”Naturbaserade vattentjänster”. Dagen var ett samarrangemang mellan KTH, Skogsstyrelsen, WWF, SHR och SIWI Swedish Water House.
  • Hydrologidagarna 2017 arrangerades den 16-17 mars på Geovetenskap Centrum i Göteborg. Som huvudtema var”Urban Hydrologi”.
  • Hydrologidagarna 2016 anordnades av SLU Uppsala i samarbete med Uppsala Vattencentrum och  Centrum för naturkatastrofslära. Temat var ”Hydrology affects habitats – now and in the future with excesses and deficits of water”.
  • Hydrologidagarna 2015 anordnades av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i Göteborg. Temat var kvantitativ status inom vattenförvaltningen.
  • Hydrologidagarna 2014 anordnades av hydrologigruppen på Stockholms universitet den 18 mars 2014 med temat Vatten och energi.
  • Hydrologidagarna 2013 gick av stapeln på SLU i Umeå den 19-20 mars 2013 under namnet Skogens vatten – från akademi till praktik.