Hydrologidagarna

Hydrologidagarna är en årlig konferens som koordineras genom SHR och anordnas av en medlemsorganisation. Det är ett bra tillfälle för vattenorganisationer att få tidig kontakt med framtida medarbetare och få en överblick över vad som är högaktuellt inom forskningen samtidigt som man kan framföra sin sektors behov av forskning och utveckling.

Tidigare hydrologidagarna
  • Hydrologidagarna 2022 arrangerardes den 7 december 2022 kommer Hydrologidagarna annordnas på plats på SLU Ultuna, mellan 9.00 och 16.00. Temat för i år är ”Sötvatten: från källa till hav”, och rymmer en rad av delteman så som ”hydrologi möter ekologi”, ”grundvatten”, ”mobilisering av toxiska ämnen”, ”markanvändning och påverkan på vattentransport och vattenkvalitet”, samt ”vatten och samhälle”. För mer info och länk till anmälan, se startsidan.
  • Hydrologidagarna 2021 arrangerades digitalt p.g.a. Covid-19. Det digitala eventet gick av stapeln den 6 oktober. Temat var ”Vattnets värde”.
  • Hydrologidatarna 2020 arrangerades digitalt p.g.a. Covid-19. Det digitala eventet gick av stapeln den 12 november. Temat var ”Vattenhantering i ett förändrat klimat”.
  • Hydrologidagarna 2019 arrangerades i sammanhang med Världsvattendagen 2019 den 22 mars på SIWI i Stockholm. Temat var: ”Vatten till Alla”. Dagen var ett samarrangemang mellan Amnesty international, Naturskyddsföreningen, SHR, Swedwatch, och SIWI.
  • Hydrologidagarna 2018 arrangerades den 22 mars i Stockholm, på temat  ”Naturbaserade vattentjänster”. Dagen var ett samarrangemang mellan KTH, Skogsstyrelsen, WWF, SHR och SIWI Swedish Water House.
  • Hydrologidagarna 2017 arrangerades den 16-17 mars på Geovetenskap Centrum i Göteborg. Som huvudtema var”Urban Hydrologi”.
  • Hydrologidagarna 2016 anordnades av SLU Uppsala i samarbete med Uppsala Vattencentrum och  Centrum för naturkatastrofslära. Temat var ”Hydrology affects habitats – now and in the future with excesses and deficits of water”.
  • Hydrologidagarna 2015 anordnades av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i Göteborg. Temat var kvantitativ status inom vattenförvaltningen.
  • Hydrologidagarna 2014 anordnades av hydrologigruppen på Stockholms universitet den 18 mars 2014 med temat Vatten och energi.
  • Hydrologidagarna 2013 gick av stapeln på SLU i Umeå den 19-20 mars 2013 under namnet Skogens vatten – från akademi till praktik.