Hydrologidagarna

Hydrologidagarna är en årlig konferens som koordineras genom SHR och anordnas av en medlemsorganisation.

Det är ett bra tillfälle för vattenorganisationer att få tidig kontakt med framtida medarbetare och få en överblick över vad som är högaktuellt inom forskningen samtidigt som man kan framföra sin sektors behov av forskning och utveckling.

Hydrologidagarna 2017 arrangerades den 16-17 mars på Geovetenskap Centrum i Göteborg. Som huvudtema var”Urban Hydrologi”.

 


Hydrologidagarna 2016
Hydrologidagarna 2016 anordnades av SLU Uppsala i samarbete med Uppsala Vattencentrum och  Centrum för naturkatastrofslära. Temat var ”Hydrology affects habitats – now and in the future with excesses and deficits of water”.

 


Hydrologidagarna 2015
Hydrologidagarna 2015 anordnades av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i Göteborg. Temat var kvantitativ status inom vattenförvaltningen.

 


Hydrologidagarna 2014
Hydrologidagarna 2014 anordnades av hydrologigruppen på Stockholms universitet den 18 mars 2014 med temat Vatten och energi.

 


Hydrologidagarna 2013
Hydrologidagarna 2013 gick av stapeln på SLU i Umeå den 19-20 mars 2013 under namnet Skogens vatten – från akademi till praktik. Som vanligt stod SHR som värd, men den gången tillsammans med forskningsprogrammen Future Forest och ForWater. Tanken med det årets tema var att sätta fokus på skogslandskapets vatten, deras naturgivna förutsättningar, känsligheten och hur de påverkas av människan.

Skogens vatten – från akademi till praktik hade fem underteman:
1. Skogen och vattnet – en hydrologs perspektiv
2. Vattenkvalitet i skogen
3. Ekologin i och runt skogsvatten
4. Samarbetet kring skogens vatten
5. Skogen, marken och vattnet i tredje världen