Medlemmar

Medlemsorganisationer 2019

 • Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper
 • KTH*
 • Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys
 • SGU, Mark och grundvatten
 • SIWI
 • SKB Svensk kärnbränslehantering AB
 • SLU Inst för skogens ekologi och skötsel
 • SLU Inst för vatten och miljö
 • SMHI
 • Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
 • Uppsala universitet, Institutionen för luft-, vatten- och landskapslära