Medlemmar

Medlemsorganisationer 2019

 • Chalmers tekniska högskola, Bygg- och miljöteknik
 • Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper
 • KTH*
 • Luleå tekniska universitet, Avdelningen för arkitektur och vatten
 • Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys
 • SGU, Mark och grundvatten
 • SIWI
 • SKB Svensk kärnbränslehantering AB
 • SLU Inst för mark och miljö
 • SLU Inst för skogens ekologi och skötsel
 • SLU Inst för vatten och miljö
 • SMHI
 • Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi
 • SWECO
 • Trafikverket*
 • Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
 • Uppsala universitet, Institutionen för luft-, vatten- och landskapslära