Världsvattendagen

Varje år belyser Världsvattendagen en särskild aspekt av sötvatten. FN organet UN-Water stödjer Världsvattendagens kampanj på en internationell nivå och bestämmer årets tema som presenteras på World Water Week i Stockholm. I Sverige koordineras Världsvattendagen av SHR.

Aktuell informaton om Världsvattendagen finns alltid på vattendag.org